План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – МОЛЕРО–ФАРБАРСКИ РАДОВИ 1/Р/470-2020

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ ЗА 2020 ГОДИНУ 1/Д/401-2020

Јавни позив

Конкурсна документација

Питања и одговори

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА 4/Д/360-2020

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о закљученом уговору - партија 1

Одлука о закљученом уговору - партија 2

Одлука о закљученом уговору - партија 3

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Уља за ложење, мазут средњи Си NSG-S 2/Д/277-2020

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ – уља за ложење, мазут средњи С 2/Д/588-2019

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питања и одговори за јавну набавку 2/Д/588-2019

Одлука о додели уговора