Ова секција има за циљ да подстакне ученике да на креативан начин проучавају и учествују у конструкцији разних грађевина из прошлости и грађевина из свог ближег или даљег окружења. Радом у овој секцији ученици развијају осећај за планирање, прецизност, спретност и граде личне естетске вредности.

Радом секције руководи васпитач: Дејан Русимовић

Контакт

Милунке Савић 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас