За све који воле да читају и пишу, да се креативно изражавају у прози, песми, стрипу, постер презентацији, уређењу зидних паноа и сл. у Дому постоји литерарна секција.

Циљ ове секције је да код ученика развије љубав према књизи, писању и књижевности уопште:

  • Подстицањем развоја стваралачког писања, креативности и оригиналности у писању
  • Развоја културе говора и богаћење речника
  • Оспособљавања за анализу и разумевање писаних састава и дела

Радом секције руководи васпитач – библиотекар: Јована Трајковић

Контакт

Моше Пијаде 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас