Секција за одбојку у оквиру Дома треба пре свега да ангажује децу у њиховом слободном времнену, како би им Домски живот био у потпуности организован, јер један од највећих проблема у Дому је испуњење слободног времена. А путем секције ће се ученици припремати за Регионално и Републичко такмичење Домова - ,,Домијада".
Секција има искључиво рекреативни карактер и усклађује се са радом других секција.

Радом секције руководе васпитачи: Драган Антић и Тања Величковић

Контакт

Моше Пијаде 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас