У складу са Допуном стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализације васпитног рада у Домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/2021. Години, број 611-00-1346/3/2020-05 од 03.09.2020. године, а на основу Препоруке Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19 да се ограничи број ученика који су истовремено смештени у Дому ученика средњих школа Врање, одређено је предузимање следеће мере:
• У Дому ученика средњих школа Врање, дозвољено је да истовремено борави максимално 50% ученика у односу на капацитет установе односно до 92 ученика за школску 2020/2021. годину.
• У складу са препоруком кризног штаба и налогом Министарства, и на основу интензивних договора директора школе које похађају ученици смештени у Дом, у недељи када ученик похађа ONLINE наставу дужан је да борави кући.

Контакт

Моше Пијаде 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас