План примене мера

Процедура поступања о мерама заштите здравља од COVID-19 у Дому ученика средњих школа Врање

На основу стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализације васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020./2021.године, број:611-00-1346/1/2020-05 од 21.08.2020.године, даје се:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о информацијама законском заступнику ученика

  Ученик као корисник услуге смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа Врање у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19 је у обавези ради своје и безбедности других лица која се налазе у установи, поштује следеће мере:
 • Да носи заштитну маску (у трпезарији, заједничким просторијама, на местима где се налази већи број лица...);
 • Заштитне маске и лечне топломере ученицима обезбеђују родитељи;
 • Дозвољена је употреба само домске постељине, чија замена ће бити једном седмично по утврђеном распореду;
 • Ученици морају да спроводе појачане мере личне и колективне хигијене у Дому као и да се придржавају мера физичке дистанце (1,5м између лица);
 • Ученици су дужни да два пута дневно (ујутру и увече) проверавају своју телесну температуру личним топломерима и исту бележе у табели коју ће проверавати групни васпитачи;
 • Ученицима и другим лицима приликом уласка у установу биће мерена температура, дезинфекција руку и обуће прко дезобаријера;
 • Уколико се примете било који симптоми болести, ученик ће до доласка родитеља бити смештен у соби за изолацију;
 • Сва интерна акта установе биће прилагођена према епидемиолошкој ситуацији (правила кућног реда, процедуре поступања и др.);
 • Правилима кућног реда биће прописане мере којима се обезбеђује спровођење сих потребних епидемиолошких мера, а нарочито забрана посета у собама ученика, обавеза ношења маски, забрана окупљања у ходницима, на степеништу и друго;
 • Васпитне активности биће планиране тако да се неће одвбијати у групама не већим од 15 ученика у простору где је обезбеђена физичка дистанца;
 • Слободне активности биће организоване тако да се у што већој мери изводе напољу и на начин којим се спречава ширење вируса (ризичну су:колективни спорт, теретана, игранке и слично);
 • Све мере и начини реализације васпитног рада у новим околностима прилагоћеним ситуацији биће правилно и правовремено евидентирани.
 • О евентуалном непоштовању свих претходно наведених мера од стране ученика, васпитач ће информисати законског заступника, а уколико директор након тога процени да се занемарују потребе детета од стране законског заступника и да исти поступају на начин који битно угрожава здравље и безбедност њиховог детета и других ученика, неодложно ће обавестити Центар за социјални рад, тужилаштво и друге надлежне органе.

Контакт

Моше Пијаде 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас