Дом ученика средњих школа Врање

БУДИТЕ СМЕЛИ, ДРУГАЧИЈИ И ПРВИ... ПРВИ ЕКОЛШКИ ДОМ У СРБИЈИ МЕСТО ГДЕ БУДУЂНОСТ ПОЧИЊЕ

Дом ученика средњих школа Врање


Дом ученика средњих школа Врање је васпитнa установа са вишедеценијском биографијом. Формиран је давне 1918. године као Американски дом за српску ратну сирочад. Мењао је локације и углавном радио у неадекватним условима, а 1981. године почиње са радом на новој адреси, где се и данас налази у улици Моше Пијаде 41.

Данас је Дом васпитнa установа у којој су створени оптимални услови за васпитање и образовање, културно – забавну делатност и физичку рекреацију, као и смештај и исхрану 200 средњошколаца и 100 студената.

Историјат Дома...

УЧЕНИЦИ200
СТУДЕНТИ100
АКТИВНОСТИ95
Ekoloska sekcija
Еколошка секција У својој досадашњој...
Ekoloska sekcija
Драмско-рецитаторска секција Једна од веома активних...
Ekoloska sekcija
Макетарство Ова секција има...
Ekoloska sekcija
Секција за ручни рад У рад ове секције укључују...
Ekoloska sekcija
Ликовна секција Циљ секције је развијање...
Ekoloska sekcija
Музичка секција У раду ове секције...
Ekoloska sekcija
Секција за модерни плес Секција за модерни плес...
Ekoloska sekcija
Фолклорна секција Фолклорна секција је...
Ekoloska sekcija
Литерарна секција За све који воле...
Ekoloska sekcija
Библиотечка секција Домска библиотека обезбеђује...
Ekoloska sekcija
Секција за мали фудбал Секција за мали фудбал...
Ekoloska sekcija
Кошаркашка секција Кошаркашка секција у...
Ekoloska sekcija
Секција за одбојку За све који воле...
Ekoloska sekcija
Секција за стони тенис У раду ове секције...
Ekoloska sekcija
Стрељачка секција У рад ове секције...
Ekoloska sekcija
Шаховска секција За све који воле...