Дом ученика средњих школа - Врање

Дом ученика средњих школа Врање је васпитно – образовна установа са више-деценијском биографијом. Формиран је давне 1918.године као Американски дом за српску ратну сирочад. Мењао је локације и углавном радио у неадекватним условима, а 1981. године почиње са радом у новоизграђеним објектима.
Данас је Дом васпитно – образовна установа у којој су створени оптимални услови за васпитање и образовање, културно – забавну делатност и физичку рекреацију, као и смештај и исхрану 170 средњошколаца и 130 студената.

Маја Ристић

Директорка Дома


Директор Дома, госпођа Маја Ристић, професор је српског језика и књижевности. На челу ове Установе ради од 24. 04. 2015. године. Пратећи потребе корисника, Директорка пуно улаже у осавремењивање и модернизацију Установе и залаже се да Дом постане „друга кућа“ ученицима и студентима, која ће им пружати сигурност, удобност и подршку.
Погледајте промотивни филм о нашем Дому